fb/seahomevungtau

Official Facebook

0799 754 534

Zalo/Viber

0799 754 534

Ms. Dung

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Long Cung VIP

Số người: 16 - 20 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích:

Số người: 16 - 20 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích:

Số người: 30 người

Phòng ngủ: 8 Phòng

Phòng tắm: 9 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Lò nướng, Lò vi sóng

Sao Mai – Trần Phú

Số người: 16 - 20 người, 20 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 4 Phòng

Tiện ích: Gym, Hồ bơi, WiFi

Số người: 20 người

Phòng ngủ: 4 Phòng

Phòng tắm: 4 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, TV, WiFi

Số người: 16 người

Phòng ngủ: 3 Phòng

Phòng tắm: 3 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Máy điều hòa, WiFi

Số người: 20 người

Phòng ngủ: 3 Phòng

Phòng tắm: 3 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Máy điều hòa, TV

Số người: 21 - 25 người

Phòng ngủ: 8 Phòng

Phòng tắm: 8 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Máy điều hòa, WiFi

Bãi Trước

Số người: 10 - 25 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Máy điều hòa, WiFi

Bãi Sau

Số người: 15 người

Phòng ngủ: 3 Phòng

Phòng tắm: 3 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Lò nướng, Lò vi sóng

Số người:

Phòng ngủ: 3 Phòng

Phòng tắm: 3 Phòng

Tiện ích: Gym, Hồ bơi

Số người: 21 - 25 người

Phòng ngủ: 6 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Máy điều hòa, WiFi

Số người: 16 - 20 người

Phòng ngủ: 4 Phòng

Phòng tắm: 4 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Máy điều hòa, WiFi

Số người: 15 người

Phòng ngủ: 4 Phòng

Phòng tắm: 4 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Máy điều hòa, WiFi

Trung Tâm Thành Phố

Số người: 21 - 25 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích: