fb/seahomevungtau

Official Facebook

0799 754 534

Zalo/Viber

0799 754 534

Ms. Dung

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Số người: 16 - 20 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích:

Số người: 16 - 20 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích:

Số người: 21 - 25 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích:

Số người: 10 - 25 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 5 Phòng

Tiện ích: Hồ bơi, Máy điều hòa, WiFi

Số người: 16 - 20 người, 20 người

Phòng ngủ: 5 Phòng

Phòng tắm: 4 Phòng

Tiện ích: Gym, Hồ bơi, WiFi